Home Consulting Likvidace odpadu Využití odpadu Makléř Inovace Contact Partner

Vyřešíme Vaše problémy s odpadem

Srdečně Vás vítáme na domovské stránce společnosti WAE. U společnosti WAE Wertstoffaufbereitung GmbH Edersleben jste na správné adrese, pokud hledáte ekonomické a ekologické odstranění odpadů.

Od roku 1994 se u společnosti WAE v Ederslebenu třídí a upravují komunální, průmyslové a stavební odpady, přičemž se portfolio rozrostlo už o pěkných pár kódů z odpadového katalogu. V roce 2004 byla v Ederslebenu uvedena do provozu linka na výrobu alternativních paliv z komunálního a průmyslového odpadu. Zpracovávají se zde železné a neželezné kovy, látky s obsahem chloru, sklo, keramika atd., a energeticky vysoce využitelné nebo skoro nevyužitelné látky se vytřídí a zhodnotí zvlášť. Tím jsou vytvořeny veškeré požadavky, aby se cenné suroviny navrátily zpět do koloběhu. Celkový výkon v Ederslebenu je 115.000 t/rok.

V roce 2005 byl zahájen pravidelný provoz na nové lince ve Stedtenu s kapacitou 100.000 t/rok.

Od roku 2009 patří společnost WAE ze 100% do koncernu Romonta. Tím se spektrum služeb společnosti WAE doplnilo o termické využívání odpadů, a úpravu, recyklaci a odstranění odpadů je možné nabízet z jedné ruky.

Společnost WAE působí jednak po celém Německu, ale je také aktivní mezinárodně. V úzkém kontaktu s odpadovými trhy v Evropě se dále rozvíjí postupy společnost WAE podle potřeb trhu. Kvalita a spolehlivost, to jsou premisy, se kterými společnost WAE poskytuje své služby.

Pokud se chcete dozvědět více o společnosti WAE, budeme rádi, když nás kontaktujete a proberete s námi naši nabídku