Home Consulting Likvidace odpadu Využití odpadu Makléř Inovace Contact Partner

Wertstoffaufbereitung GmbH Edersleben
Der Hutdeckel
06528 Edersleben

Německo

Právní forma

GmbH (s.r.o.)

Jednatel

Dirk Eichhardt
Wolfgang Pfaller

Příslušný obvodní soud

Obvodní soud Stendal

Obchodní rejstřík

HRB 214095

Daňové identifikační číslo

DE 813 530 770

Za obsah zodpovídá

Dirk Eichhardt
Email: wae@wae-gmbh.de

Informace k ochraně dat

Při návštěvě webových stránek nabízejícího mohou být uloženy informace o přístupu. Tato data nepatří k osobním údajům, nýbrž jsou anonymizována. Jsou vyhodnocována výhradně ke statistickým účelům.

Autorské právo

Příspěvky zveřejněné na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem. Každé, zákonem o autorském právu nedovolené využití vyžaduje předchozí písemné schválení. Toto platí obzvlášť pro rozmnožování, zpracování, překládání, uložení, zpracování resp. reprodukci obsahů v databankách nebo jiných elektronických médiích a systémech.

Všeobecná informace

Pokud potřebujete další informace, rádi Vám je v zákonném rozsahu dáme k dispozici.