Home Consulting Likvidace odpadu Využití odpadu Makléř Inovace Contact Partner

Wertstoffaufbereitung GmbH Edersleben
Der Hutdeckel
06528 Edersleben

Německo

Právní forma

GmbH (s.r.o.)

Jednatel

Dirk Eichhardt
Hans-Marcus Knoll

Příslušný obvodní soud

Obvodní soud Stendal

Obchodní rejstřík

HRB 214095

Daňové identifikační číslo

DE 813 530 770

Za obsah zodpovídá

Dirk Eichhardt
Email: wae@wae-gmbh.de

Informace k ochraně dat

Při návštěvě webových stránek nabízejícího mohou být uloženy informace o přístupu. Tato data nepatří k osobním údajům, nýbrž jsou anonymizována. Jsou vyhodnocována výhradně ke statistickým účelům.

Autorské právo

Příspěvky zveřejněné na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem. Každé, zákonem o autorském právu nedovolené využití vyžaduje předchozí písemné schválení. Toto platí obzvlášť pro rozmnožování, zpracování, překládání, uložení, zpracování resp. reprodukci obsahů v databankách nebo jiných elektronických médiích a systémech.

Všeobecná informace

Pokud potřebujete další informace, rádi Vám je v zákonném rozsahu dáme k dispozici.