Home Consulting Likvidace odpadu Využití odpadu Makléř Inovace Contact Partner

Díky dlouholeté praxi na trhu s odpady, jejich odstraňováním a recyklací nabízí společnost WAE možnosti konzultace.

  1. Organizace a odborné poradenství pro management surovinového toku
  2. Vypracování koncepce odpadového hospodářství a odstranění odpadů podle aktuální legislativy EU a daného státu
  3. Sběr a vyhodnocení aktuálních tržních informací ke všem oblastem odpadového hospodářství v Německu a Evropě
  4. Vypracování tržních analýz a strategií zhodnocení
  5. Věcné a odborné poradenství ke všem právně schvalovacím a odpadovým otázkám a problémům
  6. Vývoj nových inovativních postupů využívaní odpadů s cílem ochrany zdrojů a životního prostředí
  7. Organizace a provádění příhraniční dopravy odpadů
  8. Služby v rámci projektového managementu